معرفی سیستم های هوشمند مانیتورینگ و موارد استفاده از آنها

از اواخر سال 2003 و در پی توسعه سیستم های شبکه، برخی از شرکت ها با مشکلات کنترل سیستم های شبکه و رفع نواقص آنها مواجه شدند که بیشترین عامل این مشکلات، خطای انسانی بود. پس از آن مهندسین صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات به فکر طراحی سیستم های هوشمند برای کنترل و مانیتورینگ اتاق های سرور افتاده و اولین سیستم های مانیتورینگ هوشمند با هدف کنترل دما و رطوبت اتاق های سرور راه اندازی شدند. خیلی زود سیستم های مانیتورینگ هوشمند جای کارگران و کارمندان بخش های کنترل و مانیتورینگ را گرفته و تمامی عملیات نگهداری و پشتیبانی سیستم های سخت افزاری و تاسیسات به سیستم های مانیتورینگ هوشمند سپرده شد.

امروزه سیستم های مانیتورینگ هوشمند تقریبا در تمام صنایع کاربرد داشته و بار بسیاری از عملیات کنترل و نظارت را به دوش می کشند. در ایران نیز این سیستم ها جای خود را در صنایع مختلف و حتی در منازل باز کرده و در حال حاضر بخش مهمی از تاسیسات کشور تحت نظارت سیستم های مانیتورینگ هوشمند به کار خود ادامه می دهند.

مهمترین موارد استفاده از سیستم های مانیتورینگ:

مانیتورینگ هوشمند سیلوهای غلات
مانیتورینگ هوشمند سردخانه
مانیتورینگ هوشمند اتاق سرور
مانیتورینگ هوشمند گلخانه
مانیتورینگ هوشمند کترینگ و رستوران
مانیتورینگ هوشمند صنایع هوایی
مانیتورینگ هوشمند صنایع پتروشیمی
مانیتورینگ هوشمند صنایع دارویی و غذایی
مانیتورینگ هوشمند کشاورزی و دامداری و ...

گروه صنعتی فن آوران آریانا بهترین و کامل ترین سیستم های مانیتورینگ را در ایران ارائه می نماید